Regulamin zamawiania usługi zdjęcia simlocka w serwisie e-simlock.com.pl obowiązujący od dnia 01.06.2016 r.

Na użytek niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż :

Usługodawca – oznacza internetowy sklep działający pod adresem www.e-simlock.com.pl
Klient – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną dokonującą zakupów Usług w Sklepie.
Regulamin – oznacza regulamin Sklepu.
Usługi – oznaczają czynności polegające na pomocy w zdjęciu blokady simlock z telefonu.
Dni robocze – oznaczają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekndów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§1. Realizacja usługi.
1. Realizacją usługi zdjęcia zajmuje się firma „eSimlock” Martyna Carli z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Rajec Szlachecki, NIP: 9482478726, REGON: 364600175 zwana w dalszej części regulaminu usługodawcą.
2. Usługa zdjęcia simlocka możliwa jest tylko i wyłącznie dla modeli telefonów podanych na stronie e-simlock.com.pl
3. Usługodawca zobowiązany jest do przekazania klientowi przedmiotu usługi, zgodnie z parametrami, podanymi podczas składania zamówienia.
4. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia klientowi kodów odblokowujących/odblokowania w terminie określonym na stronie produktu. W przypadku marek Apple, Sony i Nokia dni wolne, święta oraz weekendy nie wliczają się do terminu realizacji.
5. Usługodawca z przyczyn niezależnych może anulować zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową, a cała uiszczona opłata zostanie zwrócona za pomocą metody, którą została wybrana podczas składania zamówienia.
6. Termin zrealizowania usługi w wyjątkowych przypadkach może się wydłużyć. W takiej sytuacji klient niezwłocznie zostanie poinformowany o o nowym terminie.
7. Usługodawca zastrzega, że usługa zdjęcia simlocka zakończy się powodzeniem tylko w przypadku, gdy wcześniej do telefonu (dla którego zostało złożone zamówienie) nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące.
8. W sytuacji gdy wcześniej do telefonu (dla którego zostało złożone zamówienie) były wpisywane inne, złe kody odblokowujące, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie odblokowania, a klientowi nie przysługuję zwrot kosztów.
9. Usługodawca zastrzega, że usługa zdjęcia simlocka zakończy się powodzeniem tylko w przypadku podania prawidłowych danych tj. sieć, kraj oraz numer IMEI telefonu, niezbędnych do odblokowania telefonu.
10. W sytuacji podczas zamówienia zostaną podane nieprawidłowe dane tj. sieć, kraj oraz numer IMEI telefonu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie odblokowania, a klientowi nie przysługuję zwrot kosztów.
11. Usługa zdjęcia simlocka dotyczy tylko i wyłącznie usunięcia blokady sim. W przypadku gdy w telefon zabezpieczony jest hasłem użytkownika, hasłem Google lub hasłem iCloud usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do menu telefonu. Klientowi w takim przypadku nie przysługuję zwrot kosztów.
12. Klient zgadza się na natychmiastowe przystąpienie przez Usługodawcę do realizacji zamówienia zaraz po opłaceniu zamówienia.
13. Klient wyraża zgodę na rezygnację z odstąpienia od umowy.

§2. Płatności
1. Obsługą szybkich płatności zajmują się firmy Dotpay.eu Ltd., prowadząca serwis dotpay.pl oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie.
2.Usługa zostanie zrealizowana po wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnej z ceną podaną w cenniku.
3. Opłaty za zamówioną usługę można dokonać za pomocą systemu DotPay, PayPal lub tradycyjnego przelewu internetowego na firmowe konto usługodawcy podane w dziale kontakt.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach.

§3. Reklamacje
1. Każdy klient e-simlock.com.pl w przypadku niedziałającego kodu ma 30 dni na złożenie reklamacji.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest nagranie krótkiego materiału video, na którym zawarte są:
– numer IMEI telefonu, widoczny po wpisaniu sekwencji *#06#.
– moment wpisywania kodów wraz z informacją o niepowodzeniu.
3. Link do materiału video wraz z reklamacją należy kierować na adres info@e-simlock.com.pl.
4. Reklamacje usługi powstałe z winy klienta (§1. pkt 8.) nie będą rozpatrywane będą rozpatrywane negatywnie.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozstrzygnięcia reklamacji wciągu 14 dni roboczych.
6. Usługa poinformuje klienta o wyniku reklamacji drogą elektroniczną.

§3. Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia Towaru w posiadanie.
2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku gdy:
– świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10-dni,
– Usługą są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.