Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Sony Ericsson?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.
3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.
4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Druga metoda:
Jeżeli telefon nie prosi o kod odblokowujący:
1. Włącz telefon z kartą SIM, w której obecnie działa.
2. Wybieramy: joystick w lewo, gwiazdkę, gwiazdkę, joystick w lewo (<- * * <-)
3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.
4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Ważne!
W telefonach marki Sony kod można wpisać tylko 5 razy. Po przekroczeniu tej ilości licznik się blokuje i telefon nie przyjmie więcej kodu. Jeżeli po wejściu do menu simlocka widnieje cyfra 0 to licznik zablokowany jest na stałe i nie można wpisać kodu.