Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Samsung ?
1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.
3. Wpisujemy kod Unfreeze i zatwierdzamy (może pojawić się komunikat o błędnym kodzie)
4. Wpisujemy kod Network.
5. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

W przypadku gdy telefon Samsung nie pyta o kod:
1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Następnie wpisać #7465625*638*Network# lub *#7465625*638*Network#
Telefon jest już bez simlocka.

Druga metoda gdy telefon nie prosi o kod:
1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Wpisujemy sekwencje:
#0199*Unfreeze#
#0111*Network#
#0121*SCK#
#0133*SPCK#
6. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PHONE FREEZE” należy:
1. wybrać połączenia i wpisać kod Unfreeze (same cyferki)
2. Telefon poprosi o kod.
3. Wpisujemy kod Network.
4. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Zamów kod zdejmujący simlocka dla telefonu Samsung.